מכלול פרויקטים הנדסיים

ניהול פיקוח הקמה של פרויקטים הנדסיים בארץ ובחו"ל

מפעלים, אזורי תעשייה, מגורים, משרדים, תחנות כח, תחנות רכבת

מסילות רכבת, כבישים, תשתיות

ניהול פיקוח הקמה פרויקטים בבניה

ליווי פרויקט גמר באדריכלות ועיצוב פנים

054-8080927